Leverings- en betalingsvoorwaarden

Op de website www.bovag.nl vindt u de leverings- en betalingsvoorwaarden die ook van toepassing zijn op Autoschadehuis. In deze voorwaarden worden ook de garantiebepalingen genoemd. Onderstaand wordt dieper ingegaan op de toepassing van deze garantiebepalingen.

Elk Bovag autoschadeherstelbedrijf verstrekt automatisch garantie op een reparatie tenzij van tevoren tussen bedrijf en klant schriftelijk is overeengekomen dat er andere bepalingen gelden. De garantie, die normaal verstrekt wordt, betreft een periode van 4 jaar en is alleen van toepassing op de herstelling. Dat wil zeggen: alléén op die delen die hersteld dan wel vervangen zijn. Garantie wordt gegeven op de vervangen onderdelen en op de arbeidsduur die noodzakelijk was om de herstelling c.q. vervanging uit te voeren.