Wat te doen bij schade?

Schade aan uw auto kan op veel manieren ontstaan. Een ongeval, een verkeerde manoeuvre, steenslag, vernielzucht…., het zijn slechts enkele oorzaken van deuken, krassen en andere beschadigingen. Om de problemen zo snel mogelijk op te lossen, geven we een aantal praktische tips. Kijk zelf wat voor uw situatie van toepassing is.

  1. Stel vast of er sprake is van enig lichamelijk letsel bij u of de andere partij.
  2. Laat een gewonde altijd zitten of liggen in de houding waarin u hem of haar aantreft.
  3. Bel altijd indien nodig de politie. In geval van nood: 112; wanneer géén spoedeisende hulp nodig is: 0900 – 8844.
  4. Verplaats de betrokken voertuigen niet, tenzij sprake is van een verkeersgevaarlijke situatie.
  5. Vul tijdens het wachten op de politie het “Schade-aangifteformulier” samen met de tegenpartij in. Geef de tegenpartij een kopie.
  6. Kan uw voertuig niet meer rijden of is de veiligheid in het geding, laat dan via de politie een bergingsbedrijf waarschuwen.
  7. U kunt het bergingsbedrijf opdracht geven uw voertuig naar autoschadehuis te brengen. Daar is men 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op normale telefoonnummer en kan op ieder moment voor vervangend vervoer gerzorgd worden.
  8. Is uw voertuig nog te berijden en wettelijk in staat om aan het verkeer deel te nemen, kom dan direct naar autoschadehuis om een afspraak te maken voor reparatie mét of zonder vervangend vervoer.
  9. Verstuur het “Schade-aangifteformulier” volledig ingevuld en zo spoedig mogelijk naar uw verzekeringsmaatschappij of assurantietussenpersoon.
  10. Neem zodra dat mogelijk is contact op met uw verzekeringsmaatschappij of assurantietussenpersoon. Zij nemen u graag de zorgen uit handen.